FESTIWAL RÓŻ 1-2.07.2023R. GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ !!!

𝙒𝒆𝙚𝒌𝙚𝒏𝙙 𝙯 𝙍𝒐́𝙯̇𝒂̨ w Goczałkowicach! 🌹🎉
Must be here! 💐❤️
𝖲𝖾𝗋𝖽𝖾𝖼𝗓𝗇𝗂𝖾 𝗓𝖺𝗉𝗋𝖺𝗌𝗓𝖺𝗆𝗒 𝗐𝗌𝗓𝗒𝗌𝗍𝗄𝗂𝖼𝗁 𝗐𝗂𝖾𝗅𝖻𝗂𝖼𝗂𝖾𝗅𝗂 𝗉𝖺𝖼𝗁𝗇𝖺̨𝖼𝗒𝖼𝗁, 𝗌́𝗐𝗂𝖾𝗓̇𝗒𝖼𝗁, 𝗀𝗈𝖼𝗓𝖺ł𝗄𝗈𝗐𝗂𝖼𝗄𝗂𝖼𝗁 𝗋𝗈́𝗓̇ 𝖽𝗈 𝗌́𝗐𝗂𝖾̨𝗍𝗈𝗐𝖺𝗇𝗂𝖺 𝗋𝖺𝗓𝖾𝗆 𝗓 𝗇𝖺𝗆𝗂 𝗃𝗎𝖻𝗂𝗅𝖾𝗎𝗌𝗓𝗈𝗐𝖾𝗃 𝟣𝟢-𝗍𝖾𝗃 𝖾𝖽𝗒𝖼𝗃𝗂 𝖥𝖾𝗌𝗍𝗂𝗐𝖺𝗅𝗎 𝖱𝗈́𝗓̇ 𝗐 „𝗄𝗋𝗈́𝗅𝖾𝗌𝗍𝗐𝗂𝖾 𝗄𝗋𝗈́𝗅𝗈𝗐𝖾𝗃 𝗄𝗐𝗂𝖺𝗍𝗈́𝗐” 🌺✨
𝖯𝗋𝗓𝗒𝗀𝗈𝗍𝗈𝗐𝖺𝗅𝗂𝗌́𝗆𝗒 𝖽𝗅𝖺 𝖯𝖺𝗇́𝗌𝗍𝗐𝖺 𝗐𝗂𝖾𝗅𝖾 𝖺𝗍𝗋𝖺𝗄𝖼𝗃𝗂, 𝖽𝗓𝗂𝖾̨𝗄𝗂 𝗄𝗍𝗈́𝗋𝗒𝗆 𝗉𝗋𝗓𝖾𝗓̇𝗒𝗃𝖾𝖼𝗂𝖾 𝗇𝗂𝖾𝗓𝖺𝗉𝗈𝗆𝗇𝗂𝖺𝗇𝗒 𝗐𝖾𝖾𝗄𝖾𝗇𝖽. 𝖡𝖾̨𝖽𝗓𝗂𝖾 𝗍𝗈 𝗐𝗒𝗃𝖺̨𝗍𝗄𝗈𝗐𝖺 𝗈𝗄𝖺𝗓𝗃𝖺 𝖻𝗒 𝗉𝗈𝖽𝗓𝗂𝗐𝗂𝖺𝖼́ 𝗇𝗂𝖾𝗓𝗐𝗒𝗄ł𝖺̨ 𝗋𝗈́𝗓̇𝗇𝗈𝗋𝗈𝖽𝗇𝗈𝗌́𝖼́ 𝗀𝗈𝖼𝗓𝖺ł𝗄𝗈𝗐𝗂𝖼𝗄𝗂𝖼𝗁 𝗋𝗈́𝗓̇ 𝗈𝗋𝖺𝗓 𝗓𝖺𝗇𝗎𝗋𝗓𝗒𝖼́ 𝗌𝗂𝖾̨ 𝗐 𝗆𝗈𝗋𝗓𝗎 𝖻𝖺𝗋𝗐 𝗂 𝖺𝗋𝗈𝗆𝖺𝗍𝗈́𝗐, 𝗄𝗍𝗈́𝗋𝖾 𝗉𝗋𝗓𝖾𝗇𝗂𝗈𝗌𝖺̨ 𝖶𝖺𝗌 𝗐 𝗂𝗇𝗇𝗒 𝗐𝗒𝗆𝗂𝖺𝗋. 🌈🌸 𝖩𝖾𝗌́𝗅𝗂 𝗃𝖾𝗌𝗍𝖾𝗌́ 𝗆𝗂ł𝗈𝗌́𝗇𝗂𝗄𝗂𝖾𝗆 𝗉𝗂𝖾̨𝗄𝗇𝖺 𝗂 𝗇𝖺𝗍𝗎𝗋𝗒, 𝗍𝗈 𝗃𝖾𝗌𝗍 𝗍𝗈 𝗐𝗒𝖽𝖺𝗋𝗓𝖾𝗇𝗂𝖾, 𝗄𝗍𝗈́𝗋𝖾 𝗇𝗂𝖾 𝗆𝗈𝗓̇𝖾 𝖢𝗂 𝗎𝗆𝗄𝗇𝖺̨𝖼́! 💖

Wróć

Goczałkowice-Zdrój
Główna siedziba
43-230 ul. Bór I/20
tel./fax 32 210-74-41, 32 449-01-13,
kom: 695-555-159
czynne: pon-pt: 7-15, sobota: 7-12
e-mail: goczalkowice@rozahurt.pl
e-mail: biuro@rozahurt.pl
NIP: 5471906145,
Nr konta bankowego PLN: PL 38 1050 1315 1000 0022 2865 0418
Nr konta bankowego EUR: PL 61 1050 1344 1000 0023 1870 5528

Punkty sprzedaży


Katowice
punkt sprzedaży
40-241 ul. Hutnicza 6
tel: 32/ 730 15 50
kom: 697 740 600
chłodnia -kom. 577-008-331
doniczki -kom. 570-662-773
czynne: pon-pt: 6-19, sobota: 6-14
e-mail: katowice@rozahurt.pl
e-mail: biuro@rozahurt.pl

dział księgowości
tel. 32 210-74-41
kom: 691 187 600
email: biurok@rozahurt.pl

Bielsko-Biała
punkt sprzedaży
43-300 ul. Bohaterów Monte Cassino 330
tel: 33/499 89 94-95
kom: 695-555-158
chłodnia -kom. 697-095-949
doniczki -kom. 607-595-000
czynne: pon-pt: 6-19, sobota: 6-14
e-mail: bielsko@rozahurt.pl
e-mail: biuro@rozahurt.pl

Skontaktuj się z nami

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w formularzach kontaktowych